Rybárske preteky
a href="http://www.toplist.sk/" target="_top">TOPlist

Výsledky  1.Mája 2010

 

1.Ondrášek M 978 bodov  - Bicykel                                                                                

2.Antala F 923 bodov - 2 udice Jackson s taškou                                                      

3.Kuchárik R 562 bodov   - vrtačka  Makita                                                                  

                                Najväčšia ryba - Amur 76cm Dian M -  Váza brúsená.                                                                                  

 

Žiaci

1.Kanderka  52cm - kapor - vyhliadkový let pre 3 osoby

2.Baláž K .50 cm  kapor - Navijak

3.Neudelené - nechytil nikto.

preteky1.pptx [42851 KB]

 

sponzori_2010.doc [29 KB]

 

m  Napriek hrozbe búrky sa počasie umúdrilo a atmosféra pretekov bola výborná,podiel mali i pracovníci bufetu a tradične bohatá tombola...

  

Ceny na  Preteky
1.mája 2010

Dospelí

 

1miesto       .............  horský bicygel

 

2miesto        .............ryb.palice s taškou  - Jackson

 

3.miesto      ..............MAKITA  profesionálna vŕtačka

 

Najväčšia ryba.....     kryštálová váza

 

Deti

 

1miesto    ............................Výhliadkový let lietadlom

                                              pre tri osoby

2.miesto    ........................... rybársky navijak

 

3miesto     ........................... rádio

Rybárske preteky 2010 budú tradične 1.Mája s prezentáciou od 6.00hod. do 7.00hod.

 

Cena  lístka na pretek  7,-€ /4,-€ mládež -  maximálny počet  loviacich  150.

Lov  na dve udice a na každej je povolený jeden háčik.Mládež na jednu. Rybár si vylosuje lovné miesto a bude chytať na vylosovanom stanovišti.

Občerstvenie -  zabezpečené prostredníctvom  predajného stánku v strede medzi jazerami.

 

Propozície k rybárskym pretekom

Poriadateľ:                   Urbárska obec,

pozemkové spoločenstvo Dulov

Dátum:                         1. máj 2010

Prezentácia účastníkov:       6.00 – 7.00 hod.

Začiatok pretekov:         7.00 – 12.00 hod.

Štartovné:                     7 Eur/osoba,dieťa 4 Eur

Pravidlá súťaže

1.     Pretekov sa môže zúčastniť každý držiteľ rybárskeho lístka vydaného Urbárskou obcou Dulov ako i ostatní záujemcovia o rybolov z radov občanov a rybári slovenského rybárskeho zväzu.

2.     Loví sa v zmysle zákona o rybárstve č. 139/2002 Zb. a vykonávacej vyhlášky, ako i vydaného domáceho rybárskeho poriadku vydaného Urbárskou obcou v Dulove.

3.     Lovné miesta si losuje každý účastník pričom musí byť medzi loviacimi dodržaná vzdialenosť minimálne 3 metre,pre sponzorov bude vyhradených 15 miest

4.     Lovné miesta budú označené tabuľkami

5.     Loví sa výlučne z vnútornej strany jazier.

6.     Zmena miesta lovu je počas pretekov zakázaná.

7.     Bodujú sa nasledovné ryby dosahujúce najmenšiu lovnú mieru:

·       kapor – 45 cm

·       pleskáč – 35 cm

·       jalec – 35 cm

·       lieň sliznatý – 25 cm,

·       zubáč – 60 cm,

·       šťuka – 60 cm,

·       amur biely – 70

·       ostriež - 20

·       červenica 20

8.     Uvedené ryby sa bodujú systémom 1 cm = 1 bod.

9.     Počítajú sa iba úlovky odmerané oficiálnym rozhodcom.

10. Loviaci si môže ponechať 1 ks ušľachtilej ryby./privlastniť si môže kapra s mierou 50cm, šťuku 50cm, zubáča 70cm, amura 70cm, pstruha 30cm./ Ostatné ušlachtilé  ryby je povinný  po odmeraní odovzdať rozhodcom, pustiť späť do jazera, resp. odovzdať rozhodcom do tomboly

11.  Vnadenie je povolené bez obmedzenia.

12.  Zakázané je označovanie lovných miest bójkami ako i zavážanie návnad i nástrah.

13.  Loví sa na 2 udice s jednoháčikom, deti lovia na jednu udicu./ceny pre deti budú  osobitne

14.  Každý pretekár musí byť prítomný pri udiciach. Pri opustení lovného   miesta musí lov prerušiť a udice z vody vytiahnuť.

15.  Každý loví samostatne pričom je zakázané nahadzovať udice susedovi,  prípadne i vylovovať rybu. Zasieťkovanú rybu nemožno vymieňať.

16.  Loviaci je povinný pri vylovovaní ryby používať podberák ako i nástroje na uvoľňovanie háčikov.

17. Rozhodca má právo kedykoľvek skontrolovať nástrahy loviacich pretekárov.

18. Platí prísny zákaz privlastňovania si kapra nad 65 cm!!!!

19. Každý pretekár je povinný po ukončení pretekov zanechať lovné miesto bez rôznych odpadkov.

20. Každý pretekár, ktorý tieto pravidlá poruší bude okamžite diskvalifikovaný, pričom mu nebude štartovné vrátené.

21. Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.

 

 

 

Prvé 3 miesta budú odmenené hodnotnými vecnými  cenami a odmenená bude aj najväčšia ryba

 

Príjemné prežitie pretekov a 

pekné zážitky

Vám želajú usporiadatelia.

 

Ostatné vecné ceny budú vylosované v tombole.

Občerstvenie na mieste /guláš, pečené špeciality ,nealkoholické ako aj alkoholické nápoje

                                             Rybný hospodár : Ing. Ferdinand Horečný                       

Usporiadatelia ďakujú všetkým sponzorom a prispievateľom do tomboly

 

 

Ráno pred pretekmi bolo pokojné.

 

Atmosféra bola výborná a účasť presiahla všetky očakávania 

 

Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok