Úvod
a href="http://www.toplist.sk/" target="_top">TOPlist

 


                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

Urbárska obec Dulov, pozemkové spoločenstvo.

Vítame Vás na stránke Dulovskych urbárnikov a rybárov.V lokalite na Sigôtke privítame každého poriadkumilovného návštevníka a budeme sa tešiť, keď sa pred  svojou návštevou  oboznámite s podmienkou  pobytu v objekte a po Vašej návšteve zostane čisto, ako sa v kultúrnom svete patrí.Svojho štvorkolesového miláčka nechajte pred vstupnou závorou, lebo hrozí znečistenie vody a "mastná" pokuta.Uvedomte si,že sa nachádzate na súkromnom pozemku v ochrannom pásme vodného zdroja.Ani Vy by ste neboli nadšení myšlienkou, že Vám voľakto robí neporiadok v záhrade, alebo na dvore.Platí zákaz svojvoľného sa "prevážania" po lokalite a prevážania sa na štvorkolkách.

Dodržiavanie nočného kľudu je samozrejmosťou !!!

 

Rybníky sa rozkladajú takmer na dvadciatich hektároch a tvorí ich zmiešaná osádka rýb - kapor,karas,šťuka,amur,jalec,pleskáč,sumec,lieň.tolstobik,jeseter,uhor a zubáč.Okrem toho i drobné "plevelné" ryby.Rybolov je možný len na základe povolenky,alebo hosťovacieho lístka vydaného Urbárskym spoločenstvom Dulov .

 

Prevádzkový poriadok .

1.Lokalita slúži ako rybníky a je určená pre lov rýb a odpočinok.Lov rýb sa riadi rybárskym poriadkom. Ochranné pásmo vôd-zakazuje sa vozidlom príjazd k vode.

2.Zákaz vjazdu terénnych motocyklov a štvorkoliek.

3.Zákaz pohybu motorových vozidiel okrem nájomcov pozemkov.

4.Kúpanie zakázané – nie je povolené regionálnym úradom verejného zdravotníctva – možnosť nákazy od vodných živočíchov.

5.Návštevníci sa správajú primerane a neobťažujú nadmerným hlukom a iným neprístojným chovaním ostatných.Prinesený odpad je každý povinný si odniesť - vývoz kontajnera si hradia nájomcovia!

6.Návštevníci so psom sú povinný ho držať na vodítku a zodpovedajú za jeho správanie – kúpanie a venčenie psov je zakázané!(možnosť na Kalnej a Štrkovej).Exkrementy je majiteľ povinný upratať!

7.Stanovanie a kempovanie je zakázané - rybár môže použiť byvak bez podlahy.  

Petrov zdar !

 

Dokumenty založenia, stanovy ;zápisnice a iné doklady:

 

https://dulov-jazera.wbl.sk/rybarsky_poriadok_2022.pdf

https://dulov-jazera.wbl.sk/zmluva_o_zalozeni-p__vodna.pdf

https://dulov-jazera.wbl.sk/zmluva_o_zalozeni2014upravena.pdf

https://dulov-jazera.wbl.sk/stanovy.pdf

 

Zápisnica z valného zhromaždenia 2016

https://dulov-jazera.wbl.sk/valne_zhromazdenie_2016.pdf

Zápisnica VZ 2017

https://dulov-jazera.wbl.sk/zapisnica_valne_zhromazdenie_11_03_2017.pdf

Zápisnica VZ 2018

https://dulov-jazera.wbl.sk/zapisnica_urbarvz10.03.18.pdf

Originál podpísanej zápisnice je k nahliadnutiu v kancelárií UO.

https://dulov-jazera.wbl.sk/zapis_z_vz2013.pdf

Urbárska obec Dulov,pozemkové spoločenstvo -    018 52 Dulov č.169

Právna forma : Spoločenstvo vlastníkov pozemkov s právnou subjektibitou podľa zákona 73/2013 Z.z.

Sídlo                  : Dulov č.169 , 018 52  Pruské

IČO                     : 37920880

Činnosť             : Ťažba dreva, lov  rýb

                           prenájom pozemkov

                            ťažba štrku ,iná činnosť.

Kontaktné údaje

                         Adresa : Dulov č.169 , 01852 p. Pruské, e:mail  dulovurbar@gmail.com

                         Výbor  UO Dulov:

                         Predseda UO      : Ing.Staňo  Milan

                         Podpredseda       : Rendek Ľubomír

                         Štatutár               :  Ing.Krajčíková Irena

                         Člen                     : Mišík Rudolf

                         Člen                      : Maďar Štefan

                         Člen                      : Laššová Marika

                         Administrácia        : Backová Ľuba, Krpelanová Anna  

                         Rybný hos.            : Rendek Ľubomír                 0911490 590

                         Dozorná rada:

                         Predseda              : Figúr Dušan

                                                       : Backová Ľuba

                                                       : Hahnová Mária

                                                       : Dobrodenka Dušan

                                                       : Dobrodenka Anton

                                                  

 

Úradné hodiny  -  každý piatok  od 8.30 - 10.00 hod.


Presný dátum založenia urbariátu v Dulove sa nepodarilo zistiť ani v štátnom archíve  . K obnoveniu činnosti došlo v roku 1991.

 V súčasnosti hospodári na výmere   105,868 ha z toho sú

61,559 pasienky

24,597 lesné porasty

19,712 vodná plocha

 Spoločenstvo eviduje 240 podielnikov so 77760 podielov

Činnosť spoločenstva riadi 7 členný výbor na čele ktorého stojí predseda .Pozemkové spoločenstvo kontroluje 5 členná dozorná rada, ktorú riadi jej predseda. Obidva orgány sú volené na obdobie 4 rokov. Valné zhromaždenie sa zvoláva 1x ročne a je najvyšším orgánom spoločenstva. Mandát súčasnému výboru končí v roku 2023.

Základným poslaním pozemkového spoločenstva je zveľaďovanie obnova a ochrana lesa, údržba lúk a pasienkov a prevádzkovanie rybného hospodárstva na rybníkoch pre športový rybolov.

Vodné plochy dnes tak zvané Rybníky Sigôtka Dulov vznikli pri ťažbe štrku na urbárskych pozemkoch pre potreby diaľnice. Ťažba prebehla podľa projektu s príslušnou úpravou brehov a dnes je tu pekná rybárska lokalita príťažlivá pre občanov so záujmom o športový rybolov a spravuje sa podľa domáceho rybárskeho poriadku.

 

 

Ako sa z necností stávaju cnosti,alebo desatoro športového rybára

1. Na ryby vždy a zásadne chodím iba autom  a parkujem čo najbližšie k vode - ako to len ide !

2. Pri vybaľovaní vecí z auta, pred vybratím každej veci z auta príslušné dvere otvorím a po vybratí veci s tresnutím dvere zavriem. Najlepšie je mať bižutériu rozloženú po sedadlách ! Tak sa mi môže podariť tresnúť dverami auta 25-30 x pri zostavení jednej kompletnej udice!

3. Aby mi nebolo smutno, vždy mám autorádio, prípadne zabudované CD-čko, pustené najhlasnejšie, ako to len ide! Iba tak naozaj urobím radosť unudeným rybárom sediacim po mojich stranách a ukážem ich, aká muzika frčí !

4. Ako lepšie demonštrovať svoj kladný vzťah k prírode, ako vlastníctvom psa. Čím je pes väčší a neposlušnejší, tým lepšie! Pre psa k vode netreba ani brať stravu. Ten, pri troche šikovnosti a po tréningu, nájde dosť potravy u okolitých rybárov, ktorí búdú s radosťou hľadieť, ako psíkovi chutia ich super HNV boile, prípadne pelety !

5. K vode zásadne nenosím repelentné prípravky ! Ak ma začnú obťažovať komáre, alebo iný hmyz, rozložím si vo svojej blízkosti oheň. Pri zaobstarávaní dreva zásadne nezbieram suché, popadané drevo, ale pripravím si drevo čerstrvé, vlastné z porastu bezprostredne ležiacom v mojom okolí ! Pri príprave dreva vždy používam sekeru. Tak, je každému v okolí jasné, o čo ide. Ak je vlhko, doporučujem k zapáleniu ohňa použiť hniezda spevavcov z najbližšieho okolia  !

6. Ak som pri svojej činnosti zbadal záber u niektorého zo susedov, okamžite prehadzujem svoje udice na miesto záberu ! Však to nie je iba jeho voda, nie !?  V prípade, že objavím rozkŕmené miesto označené nejakým typom bójky, okamžite sa snažím všetkými dostupnými prostriedkami dopraviť svoju montáž s nástrahou do jej tesnej blizkosti! Najradšej používam čln s elektromotorom! Ideálne je, ak mi ho požičia "majiteľ bójky". Ak je ale nejaký "nekompletný nervák", tak použijem svoj.Berie sa každá chytená ryba.Treba mať nahodené aspoň štyri udice a jednu pytliačku

7. Pri nákupe rybárskeho vybavenia vždy uprednostňujem najvyššiu cenu, pred nejakými recenziami a pseudoskúsenosťami nejakých závistlivých chudákov.  Každému okoloidúcemu, či už rybárovi, alebo turistovi, ihneď začnem vysvetľovať, koľko ma stála ktorá súčasť vercajku, aby nepochybovali, že som IN a beriem to naozaj vážne.

8. Pri manipulácii s udicou mám zásadne zapnuté hlásiče, pokiaľ možno na najsilnejšiu hlasitosť. Nič neurobí kolegom chytajúcim na rovnakej vode, väčšiu radosť, ako neustále pípance od mojich hlásičov. Preto každú chvíľu došponujem vlasec, posúvam závažie na swingri, mením signalizátory záberu, policajtov, backloady (zadné olová) a pod. V noci sa zvuk po pokojnej hladine šíri ešte lepšie a tak si ho môžu užiť aj rybári v širokom okolí.

9.  K starším rybárom sa zásadne správam sebavedome, až arogantne!  Čo ma majú poučovať nejaký seniláci ? NIe? Však JA najlepšie viem, čo je správne !

10. Ak sa dá, každú oslavu, moju, alebo niekoho z mojich priateľov a príbuzných, organizujem pri vode. Nič tak nepoteší a nevylepší pohodu pri vode okolitým rybárom, ako pocit, že sa MY dobre bavíme ! Doporučujem striedať diskotéku s hlasným spevom útržkov folklórnych piesní, ktoré mi náhodne uviazli v pamäti! Samozrejme, stopy po oslave sa v žiadnom prípade nesnažím nejako upratať ! Nech každý vidí, aké fajnovosti sme tu mali !  Smeti neodpratávam zásadne ! Ak ma dôjde otravovať nejaký grínpisák, tak ho pošlem , sprostého, do prdele. Ako keby nevedel, že sa raz všetko rozpadne !

Ak sa budeš takto správať,  všetci v okolí nepochybne pochopia, že si naozaj rybár - FREE-COOL-IN !!!

Čo ma po nejakom Zákone o rybárstve, či Rybárskom poriadku ! A etika a slušnosť ? To už tu dávno nefičí ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok